Konservatīvisms – uz tradīcijām balstīta attīstība

Rietumu demokrātijās politisko partiju spektrā tradicionāli valda trīs pamatideoloģijas – konservatīvisms, liberālisms un sociālisms, un valdību veidojošās partijas parasti arī pārstāv šīs ideoloģijas. Vien sākot no 20.gadsimta 90.gadu beigām Eiropā valdībās tiek iekļautas arī partijas, kas pārstāv zaļo (envaironmentalisma) ideoloģiju. Tā 60. un 70.gados vēl tika uzskatīta par marginālu, bet mūsdienās vairs nē, lai gan Rietumos šī ideoloģija vēl joprojām tiek uzskatīta par daudz kreisāku nekā tradicionālais sociālisms. Arī lielākā daļa vēlētāju Rietumu demokrātijās spēj definēt savus politiskos uzskatus, un viņiem nav problēmu sevi identificēt kā sociāldemokrātiski, liberāli vai konservatīvi domājošus.

Konservatīvismu raksturo cieņa pret tradīciju, valsti, ģimeni, privātīpašumu un reliģiju. Viena no tipiskām konservatīvisma iezīmēm ir pragmatisms un uzskats, ka cilvēks pēc savas dabas nav perfekts, tādēļ vajadzīga valsts varas uzturēta kārtība. Ja liberālisma politiskajā domā uzsvars tiek likts uz indivīdu un viņa brīvību, tad konservatīvie uzskata, ka cilvēks ir atkarīgs no sabiedrības. Tāpēc konservatīvos, tāpat kā sociālistus, interesē sabiedrība kopumā. Konservatīvisms balstās uz jau pārbaudītām lietām, kas labi darbojas, un tādēļ konservatīvie neatbalsta lielas un straujas pārmaiņas, labprātāk dodot priekšroku pakāpeniskām un pārdomātām pārmaiņām. Konservatīvisms ir nevis uz pagātni, bet gan uz nākotni tendēts, jo redz progresu nākotnē tad, ja no pagātnes tiek pārmantotas sevi attaisnojušas lietas. Konservatīvisms nav stagnācija, bet gan uz tradīcijām balstīta attīstība.

Eiropā tieši konservatīvie un sociālisti visbiežāk veido un vada valdības. Šobrīd valdību vadītāji ir piederīgi konservatīvajām partijām tādās valstīs kā Vācija, Zviedrija, Somija, Norvēģija, Lielbritānija, Īrija, Spānija, Portugāle, Grieķija un Kipra. Arī Eiropadomes prezidents Hermans van Rompejs un Eiropas Komisijas prezidents Žozē Manuels Barozu pārstāv konservatīvās partijas.