Kāpēc partija

Latvijas politikā es nokļuvu 90.gadu sākumā, iestājoties Tautas frontē, vēlāk “Latvijas ceļā”. Tolaik es biju gados jauns, un mani uzrunāja partijas deklarētās vērtības. Taču, atklājoties dažādām ne pārāk skaidrām un godīgām darbībām saistībā ar privatizāciju un citām tēmām, es savu darbību partijā pārtraucu, jo tas man bija nepieņemami. Man bija ideāli, kurus es negribēju nodot un kas nav zuduši joprojām.

Pagāja piecpadsmit gadi līdz nolēmu atgriezties politikā. Uzskatīju, ka ar praktiskā jurista, advokāta darbā gūtajām zināšanām, kā arī gluži cilvēcisku dzīves pieredzi, zināšu kā uzlabot politisko vidi un valsts pārvaldes darbu, īpaši tieslietu jomā. Iestājos “Pilsoniskajā savienībā”, un biju šajā partijā līdz tās darbības beigām, kad partijas biedri nobalsoja par organizācijas likvidāciju. Vairākums no viņiem pievienojās “Vienotībai”, bet es viņiem nesekoju. Uzskatot, ka jāveicina esošu partiju attīstība, iestājos “Nacionālajā apvienībā” un darīju visu iespējamo, lai palīdzētu tai izveidoties par mūsdienīgu plašu partiju. Kļūstot par tieslietu ministru, iestājos par tiesiskuma iedzīvināšanu praksē un nebaidījos pieķerties vissmagāko problēmu risināšanai. Diemžēl partijas valde, manuprāt, tieši minēto iemeslu dēļ, mani izslēdza no partijas. Taču nav ļaunuma bez labuma – šie notikumi vēl jo vairāk man lika apzināties, ka esmu “salaulājies” ar noteiktām vērtībām, kuras nevēlos nodot, bet tieši otrādi – attīstīt un iedzīvināt.

Būdams tieslietu ministrs, diezgan skaudri apzinājos un sapratu, ka situāciju valstī ir nepieciešams mainīt, turklāt – ka to IR iespējams paveikt. Tas nav ne viegli, ne ātri, bet tas ir iespējams. Tam nepieciešama griba, cilvēkresursi, kā arī nopietna un atbildīga attieksme pret darbu. Turklāt vēl viens būtisks faktors – tam nepieciešams atrast piemērotāko veidu un formu. Partijas būtība ir mērķtiecīgs darbs, kas vērsts uz noteiktu vērtību īstenošanu praksē, izmantojot valsts varu. Jo politiskas partijas mērķis ir varas realizācija. Lai turpinātu darbu ceļā uz valsts varas realizāciju, tam nepieciešams radīt atbilstošu organizāciju. No valstiskā viedokļa, šāda nepieciešamība šodien objektīvi pastāv. Tādu radīt ir mans mērķis. Vēl vairāk – uzskatu, ka šobrīd tas ir mans pienākums.

Latvijā mēs šobrīd nevaram runāt par politisko partiju spektru demokrātijas izpratnē, jo esošajām partijām nav politiskās ideoloģijas. Tās par savu pazīšanās zīmi izvirza nevis ideoloģiju, bet personas. Vēlētājiem pašreiz nav iespēju izvēlēties starp liberālu, konservatīvu vai sociāldemokrātisku partiju, tā vietā tiek piedāvāts balsot par “krievu” vai par “latviešu” partijām, par labiem vai “vēl labākiem” pietiekamu publicitāti ieguvušiem cilvēkiem. Partijas joprojām vairāk runā par to, kā tās valsts naudu pārdalīs, nevis par to, kā to pelnīs.
Politisko partiju dažādības – demokrātijas izpratnē – trūkums ir Latvijas politiskās sistēmas vājums, kas jau sāk fundamentāli bojāt mūsu kā valsts attīstības iespējas.
Tāpēc es kopā ar domubiedriem piedāvāju atvērt jaunu lappusi Latvijas politiskajā vēsturē un sākt veidot partijas pēc citiem principiem.

Sevi apzinos kā uz attīstību orientētas konservatīvas ideoloģijas piekritēju. Tāpēc arī loģiski, ka aicinu veidot partiju, balstoties uz konservatīvisma ideoloģijas pamatiem, tajā pašā laikā cerot, ka arī liberāļi, sociāldemokrāti un citu ideoloģiju piekritēji veidos demokrātijai nepieciešamo viedokļu līdzsvaru.

Plašāk par konservatīvisma būtību kopumā aicinu lasīt sadaļā Konservatīvisms, bet sīkāk par manis kopā ar domubiedriem veidoto redzējumu – konservatīvas politiskās partijas pamatvērtībām Latvijas valsts attīstības kontekstā – sadaļā Pasaules uzskats.

Manis veidotā konservatīva politiskā partija nav vienu vēlēšanu projekts. Eiropas parlamenta vēlēšanās 2014.gada pavasarī tā nepiedalīsies. Es kopā ar domubiedriem ceru piedalīties gaidāmajās Saeimas vēlēšanās, lai gūtu varu, kas nodrošina iespēju vērtības īstenot praksē.